เมนู
     ขายดี
         - กระโจมอบสมุนไพร
         - ชุดอุปกรณ์อยู่ไฟ
     การจองคอร์สอยู่ไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ภาพจากหนังสือ โรคโลหิตสตรี, แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ)
 
     ระยะอยู่ไฟหรือระยะหลังคลอด หมายถึงช่วงเวลาที่ร่างกายของผู้หญิงมีการปรับตัวคืนสู่สภาพเดิมก่อนการตั้งครรภ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่าง ๆของร่างกาย ดังนี้
     1. มดลูก ขยายใหญ่ขึ้นในขณะตั้งครรภ์ และลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังคลอด รวมถึงเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งมี 2 ชั้นคือ

          - ชั้นผิว จะหลุดออกมาเรียกว่าน้ำคาวปลา ซึ่งในระยะ 2- 3 วันแรกจะมีสีแดงจัด และต่อมาสีแดงจะจางลง และปริมาณน้อนลง (น้ำคาวปลาที่ไหลออกมาส่วนใหญ่ประกอบด้วยเลือด เนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ที่สลายตัวปะปนออกมา) น้ำคาวปลาจะมีประมาณ 2- 6 สัปดาห์

          - เยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งอยู่ติดกับเนื้อมดลูกจะมีต่อมเยื่อบุโพรงมดลูกอยู่และเจริญขึ้นเต็มโพรงมดลูกภายใน 3 สัปดาห์
     2. ปากมดลูก/ ตัวมดลูกส่วนล่าง ภายหลังคลอด (รกคลอด) แล้ว ปากมดลูกจะนุ่มบางมีรอยฉีกขาดออกไปทางด้านข้าง และมีการหดรัดตัวอย่างช้า ๆ
     3. ช่องคลอดและปากช่องคลอด จะมีการหย่อนของผนังช่องคลอดมากกว่าเดิม
     4. ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ หลังคลอดทันทีมดลูกเกิดการหดรัดตัวเพื่อไล่เลือดที่ขังในชั้นกล้ามเนื้อของมดลูกกลับเข้าระบบไหลเวียน ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนของร่างกายจึงเพิ่มมากขึ้น
     5. เต้านม ภายหลังคลอดฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจากรกจะหมดไป ทำให้ส่วนหน้าของต่อมปิทูอิตารี่ หลั่งฮอร์โมนโปรแลคติน ซึ่งมีผลต่อการทำงานของน้ำนมทำให้มีน้ำนม การที่ทารกดูดนมจะเป็นการกระตุ้นประสาทจากปลายหัวนม จำนวนและคุณภาพของน้ำนมขึ้นอยู่กับการดูดนมของทารกด้วย
     6.การมีประจำเดือน หลังคลอดจะไม่มีประจำเดือนอยู่ระยะหนึ่ง ในรายที่ให้นมบุตรจะมีประจำเดือนช้ากว่ามารดาที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง ภายหลังคลอด ถ้าไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ประจำเดือนจะกลับมาภายใน 4-6 สัปดาห์
     7. ระบบทางเดินอาหาร ภายหลังคลอดมารดาจะกระหายน้ำ เพราะระหว่างการคลอดร่างกายเสียน้ำไปมาก ทำให้กากอาหารแห้งกว่าปกติ จึงทำให้เกิดการท้องผูกได้ในระยะ 2- 3 วันแรกหลังคลอด
     8. ทางด้านจิตใจ การคลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต ทำให้จิตใจและอารมณ์ของหญิงหลังคลอด อาจแตกต่างไปจากเดิม เช่น อาจดีใจมาก เสียใจมาก หรือมีความกังวลใจในเรื่องต่างๆ มากมาย มีอาการหงุดหงิด หรือนอนไม่หลับ
      ดังนั้น การอยู่ไฟจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ในการปรับสมดุลร่างกายของหญิงหลังคลอดบุตร ซึ่งให้ผลโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ
 
 
Copyright © 2009 บ้านรักษ์สมุนไพร  A l l Right Reserved
โทร. 0-2421-6007, 086-056-2047, 084-114-7788